Pomagamy Poszkodowanym w WYPADKACH!

ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa 801 000 128 22 828 39 45 516 098 023 biuro@ecpp.pl
Wersja dla osób niedowidzących Powiększanie / pomniejszanie tekstu
Polska Izba Odszkodowań

Polityka Prywatności

Dane osobowe

ECPP pragnie zapewnić Państwu możliwie największą kontrolę nad informacjami osobistymi. ECPP w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Ważne jest dla nas, aby odwiedzając nasz serwis internetowy, czuli się Państwo bezpiecznie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których możemy prosić Państwa o dane osobowe. Wszelkie informacje osobiste, które mogą nam Państwo przekazać (w tym adres e-mail, ale nie tylko) są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, które Państwo nam podają w celu kontaktu ECPP z Państwem i przekazania właściwych informacji. Jeżeli przeglądają Państwo lub ściągają informacje w naszej witrynie to ECPP zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Służą temu specjalne pliki cookie - ciasteczka (więcej informacji poniżej). Dane te przechowywane są bezpiecznie i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ECPP może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Jakiekolwiek zebrane lub przechowywane na Państwa temat informacje są wykorzystywane wyłącznie w obrębie ECPP.

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron, które nie należą do ECPP. ECPP nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych witryn w zakresie prywatności.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

Mogą Państwo skontaktować się z ECPP w razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego, jak przetwarzamy związane z Państwem dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail). Dane kontaktowe ECPP są podane zakładce Kontakt. Jeżeli jakiekolwiek dane będą nieprawdziwe, mają Państwo prawo je skorygować. Mają Państwo także prawo do wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich.

Pliki cookie (ciasteczka)

Pliki cookies (ciasteczka) są wykorzystywane na stronie internetowej ECPP. Cookie to mały plik tekstowy, zawierający informacje tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze. Celem zastosowania plików cookies jest ułatwienie Państwu korzystania z serwisu internetowego.

1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, jest ECPP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa, NIP: 6612293893, REGON 260103721, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266592.
2. Serwisy internetowe należące do ECPP nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
        - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
        - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
        - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
        - dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach serwisów internetowych należących do ECPP stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
        - Cookies zapisane na stałe w Państwa komputerze i służące aktualizowaniu serwisu internetowego o nowe informacje, które pojawiły się od Państwa ostatniej wizyty. Informacje na stronie, które nie zmieniły się od ostatniej wizyty, są wczytywane lokalnie z Państwa komputera, co umożliwia szybsze otwarcie strony.
        - cookies sesji – wykorzystywane są w czasie, gdy przeglądają Państwo witrynę. Wiąże się to z tymczasowym przesyłaniem informacji między Państwa komputerem a witryną internetową. Cookies sesji nie są zapisywane na stałe na Państwa komputerze i znikają po zamknięciu przeglądarki.
        - Cookies do celów statystycznych, na przykład: określenia, ilu odwiedzających pojawia się w poszczególnych częściach naszego serwisu internetowego.
        - Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. O ile nie stwierdzono inaczej, ECPP nigdy nie wykorzystuje plików cookie w celu gromadzenia danych osobowych takich jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail itd. Oznacza to, że wszelkie informacje pozyskane przez nas w związku z użyciem plików cookie są kompilowane przy zachowaniu pełnej anonimowości.
8. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
9. ECPP informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ECPP reklamodawców, firmy badawcze oraz partnerów.

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Treść strony internetowej jest objęta ochroną prawa autorskiego. © 2015 ECPP (lub spółek zależnych, jeżeli takie zostaną wskazane, bądź licencjobiorcy). Wszelkie prawa są zastrzeżone. Informacje na stronie internetowej, w tym m.in. teksty, obrazy i dźwięki, nie mogą być, z wyjątkiem zastosowań ściśle prywatnych lub gdy określono inaczej, reprodukowane, przenoszone, dystrybuowane lub przechowywane bez wcześniejszej, pisemnej zgody ECPP. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści strony internetowej.

Niektóre części serwisu internetowego zawierają zdjęcia, do których prawa autorskie mają ich dostawcy.

Znaki towarowe

O ile na stronie internetowej nie wskazano inaczej, wyświetlane znaki, logo firmowe i emblematy są znakami towarowymi ECPP.


Brak zapewnień i oświadczeń

INFORMACJE NA TEJ STRONIE SĄ UDOSTĘPNIANE W POSTACI „ W JAKIEJ SĄ”. ECPP W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM JAKIEJKOLWIEK STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCEJ Z UŻYCIA TEJ STRONY LUB JAKIEKOLWIEK INNEJ STRONY POŁĄCZONEJ Z NIĄ ZA POMOCĄ HIPERŁĄCZY. TO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE BEZ OGRANICZEŃ, UTRACONE ZYSKI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMACH DO OBSŁUGI INFORMACJI LUB INNYCH, NAWET JEŻELI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ECPP nie czyni żadnych zapewnień bądź oświadczeń na temat jakichkolwiek innych stron internetowych, do których mogą Państwo przejść za pośrednictwem tej strony internetowej. Takie strony są przedstawiane wyłącznie jako udogodnienie i nie oznacza to, że ECPP poleca je lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treści lub wykorzystanie tych stron internetowych. Ponadto, do Państwa należy powzięcie odpowiednich środków ostrożności i upewnienie się, że wybrane do użytku strony są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie i inne elementy o naturze wirusowej.

Informacje na tej stronie internetowej mogą zawierać techniczne nieścisłości bądź błędy typograficzne.

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom bez wcześniejszego powiadomienia bądź zobowiązania.


Komentarze, pytania lub sugestie

Prosimy zauważyć, że wszelkie informacje, niezamawiane sugestie, pomysły lub inne zgłoszenia zostaną uznane jako materiały, które nie są poufne oraz takie, które nie zostały zastrzeżone. Przesyłając jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielają Państwo firmie ECPP nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, pokazywanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i dystrybuowanie tych materiałów lub informacji. Zgadzają się także Państwo, że ECPP ma prawo wykorzystać w dowolnym celu wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przesłane do nas przez Państwa.


Konkretne oprogramowanie dostępne na stronie internetowej

Jakiekolwiek oprogramowanie dostępne do pobrania z tej strony internetowej („Oprogramowanie”) jest objęte ochroną praw autorskich dziełem ECPP bądź dostawców firmy.

Wykorzystanie oprogramowania podlega warunkom licencji użytkownika, jeżeli taka występuje, w dołączonej do lub wbudowanej w Oprogramowanie („Umowa licencyjna”). Jeżeli nie wynika inaczej z Umowy licencyjnej, Oprogramowanie zostało udostępnione do pobrania wyłącznie w celu wykorzystania przez użytkowników końcowych. Wszelka reprodukcja lub dalsza dystrybucja Oprogramowania niezgodnie z zapisami Umowy licencyjnej może skutkować odpowiedzialnością karną i cywilną.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, KOPIOWANIE BĄDŹ REPRODUKCJA OPROGRAMOWANIA DO INNEGO SERWERA LUB LOKALIZACJI W CELU DALSZEJ REPRODUKCJI LUB REDYSTRYBUCJI JEST ZABRONIONA. GWARANCJA NA OPROGRAMOWANIE, JEŻELI W OGÓLE WYSTĘPUJE, OGRANICZA SIĘ DO WARUNKÓW ZAPISANYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM ZAPISÓW UMOWY LICENCYJNEJ, ECPP NINIEJSZYM WYŁĄCZA STOSOWANIE WSZELKICH INNYCH WARUNKÓW LUB POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO JAKĄKOLWIEK DOMNIEMANĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYDATNOŚĆ HANDLOWĄ, .PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁ ORAZ NIENARUSZANIE PRAWA.

Kontakt

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z witryny ECPP oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przesyłać na adres: biuro@ecpp.pl,
kancelaria@ecpp.pl

Europejskie
Centrum
Pomocy
Poszkodowanym

współpracuje z najlepszymi.

Szukasz stabilnego
i dobrze płatnego
miejsca pracy?

Zgłoś się do nas

Poznaj nas

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

infolinia

801 000 128 *

516 098 023 *

* opłata według stawek własnych operatora

Przejdź do formularza

Chcę uzyskać odszkodowanie

Zamów BEZPŁATNĄ rozmowę!
left plus
right pluss
CAPTCHA Image refresh icon
Zamawiam rozmowę
Solidna firma
Portale społecznościowe
Dane firmy
ico

Nazwa:
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.

ico

Siedziba:
ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa

Oddział:
ul. Słoneczna 2, 27-200 Starachowice

ico

Infolinia:
801 000 128

ico

Tel./fax:
22 828 39 45

ico

Tel. kom:
516 098 023

ico

E-mail:
biuro@ecpp.pl
kancelaria@ecpp.pl

ico

KRS: 0000266592
NIP: 661-229-38-93
REGON: 260103721

ico

Kapitał zakładowy:
200.000 PLN w całości opłacony gotówką

Oprogramowanie: Black Wolf CMS

ggZadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij