Pomagamy Poszkodowanym w WYPADKACH!

ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa 801 000 128 22 828 39 45 516 098 023 biuro@ecpp.pl
Wersja dla osób niedowidzących Powiększanie / pomniejszanie tekstu
Polska Izba Odszkodowań

Schemat wyliczania uszczerbku

Wybierz obrażenia, których doznałeś

schemat-glowa.png schemat-oczy.png schemat-twarz.png schemat-uszy.png schemat-szyja.png schemat-klatka.png schemat-brzuch.png schemat-moczowe.png schemat-miednica.png schemat-kregoslup.png schemat-kgorne.png schemat-kciuk.png schemat-wskazujacy.png schemat-palce.png schemat-biodro.png schemat-udo.png schemat-kolano.png schemat-podudzie.png schemat-stawyskokowe.png schemat-palcestopy.png
człowiek choroby zawodowe porażenie lub niedowłady

1.Uszkodzenia głowy.

1-15
20
30
5-10
7
10-25

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno ocenia stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1.

5-15
100
100
70
80
40
90 80
80 70
40 30
30
100
80
30
80
60
30
100
70
50
30

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg., dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.

100
70
30

Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmian w zapisie eeg. i w obrazie odmownym mózgu.

5-20
5-10
80
70
40
20
60
30
5-15
10-30
3
1-15
10-20
10-20

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić według poz. 48

10-50
5-15
10-20

2.Uszkodzenia twarzy.

1-10
10-30
30-60
1-10
5-20
10-25
5
30

Uwaga: Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych poz. 19, należy stosować ocenę według tej pozycji (tj. według poz. 19).

1
1
13-30
40
50
10-30
25-40
3
5-15
15-40
50

3.Uszkodzenia narządu wzroku

Ostrość wzroku oka prawego

Ostrość wzroku oka lewego

38
15
30
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
60
30
25
10
40
25
40
10
15
35
50-100
Tak
10

4.Uszkodzenia narządu słuchu.

Ucho prawe

Ucho lewe

5
5-10
15
25
Tak
Tak
5
10
5-15
10-20
Tak
Tak
20-50
30-60
25-40
60

5.Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku

10
10-30
35-50
60
20-60
10-30
50
80
10-30

6.Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa.

10-30
15
25
10
15-25
10
20
10
20-40
40-80

Uwaga: Przy orzekaniu według pozycji 61 i 62 stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.

10
30
40-90

Uwaga: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy na podstawie badania radiologicznego i elektrokardiograficznego.

20-40

7.Uszkodzenie brzucha i ich następstwa.

5-30

Uwaga: 1. Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).
2. Za przepukliny tzw. wysiłkowe uważa się przepukliny spowodowane nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.

10
15-50
30-80
20-50
15
60
10-30
15
30
20-60

8.Uszkodzenia narządów moczopłciowych.

10-25
35
40-75
20
10-30
20-50
15
30
50
75
40
20
20
40
10
40
20
10
30

10.Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa.

10-40
50
5-15
15-20
10-20
25-40
3-10
10
100
70
40
100
70
30
40
10-30
5-20
5-10
10-25
5

11.Uszkodzenie miednicy

10-35
5-20
15-45
10-20
20-40
5-20

12.Łopatka

Prawa Lewa
5
10-40 5-35
55 45

Uwaga: Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.

13.Obojczyk

Prawa Lewa
5-25 5-20
25 20
5-25 5-20
5

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę według pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny - w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

14.Bark

Prawa Lewa
5-30 5-25
25 20
25 30
25-40 20-35

Uwaga: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się według norm neurologicznych.

20-35 1-30
40 35
5-15 5-10
5-35 5-25
75 70
80 70

15.Ramię

Prawa Lewa
5-15 5-10
15-30 10-25
30-55 25-50
5-15 5-10
5-20 5-15
70 65
65 60
3 3

16.Staw łokciowy

Prawa Lewa
5-15 5-10
15-30 10-25
30 25
35 30
50 45
30-45 25-40
10-30 5-25
5-20 5-15

Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego należy oceniać według pozycji 118-120.

15-30 10-25
5 5

17.Przedramię

Prawa Lewa
5-15 5-10
15-25 10-20
5-15 3-10
15-35 10-30
30 25
20 15
40 35
5-15 5-15
55-65 50-60
55 60

18.Nadgarstek

Prawa Lewa
5-10 3-8
10-20 8-15
20-30 15-25
15-30 10-25
25-45 20-40
1-10 1-10
55 50

19.Kciuk

Prawa Lewa
5-10 3-8
10-20 8-15

Uwaga: Pzy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwwstawienia i chwytu.

5 3
10 8
15 10
20 15
30 25
3-10 1-8
10-20 8-15
20-30 15-25

20.Palec wskazujący

Prawa Lewa
5 3
7 5
8 5
12 10
17 15
23 20
3-8 1-5
8-12 5
17 15

21.Palec trzeci, czwarty i piąty

Prawa Lewa
2.5 2
1 1
12 8
2 1.5
4 3
7 5

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenie obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55% a dla lewej 50%.

22.Biodro

85
5-25
20-35
30-60
5-20
20-40
40-65
5-15

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniakształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem.

23.Udo

5-15
15-30
30-40
40-60
5-20
5-30
1-10
10-65

Uwaga: Łączny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego według pozycji 148-151 i 153 nie może przekroczyć 70%.

50-70

24.Kolano

30
1
1
1
1

Uwaga: Fizjologiczny zakres ruchów przyjmuje się w granicach 30°-180°.

1-20
65

25.Podudzie

5-15
15-25
25-50
3
5-20
60
40-55

26.Stawy skokowe, stopa

5-15
15-25
25-40
10-20
20-40
5-15
15-30
40
5-10
10-20
5-15
3-10
10-20
1-10
1-15
50
40
35
20-30

27.Palce stopy

5
7
10-20
2
5-10
3-5
1-5

28.Porażenie lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych.

5-15
5-15 5-10
15-25 10-20
10-25 5-20
15-45 5-35
10-30 5-25
5-25 5-15
5-15 1-10
5-15 1-10
5-25 5-15
10-30 5-20
15-25 10-20
25-45 20-40
1-15
5-15
10-30
10-20
5-25
20-60
10-40
10-20
40-70
1-10

Uwaga: Według pozycji 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę według pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych.

30 50

29.Choroby zawodowe.

0-100

Uwaga: Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się w zależności od rodzaju substancji chemicznej, rodzaju uszkodzenia, tj. zespołu objawów klinicznych i stopnia upośledzenia sprawności ustroju, obniżającego zdolność do pracy zarobkowej. Przy ocenie należy również posługiwać się ustaleniami określonymi w poz. 87 i 88 tabeli wraz z uwagami zawartymi w tych pozycjach.

20-44
45-79
80-100
100
20-44
45-79
80-100
100
20-100
20-25
26-44
45-79
5-44
0-100

Uwaga: Oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy dokonywać na podstawie ustaleń określonych w poz. 26-40 tabeli.

Uwaga: Oceny stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy dokonywać na podstawie ustaleń określonych w poz. 41 tabeli.

20-60

Uwaga: Procent określa się w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

0-44
20-79
20-100
45-100

Uwaga: Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w zależności od lokalizacji zmian nowotworowych i ich zaawansowania.

20-79
0-100

Uwaga: Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w zależności od skutków, jakie choroba pozostawiła w narządach i układach.

0-20
20-40
40-100

Wyliczenie uszczerbku na zdrowiu
Procent stałego lub
długotrwałego uszczerbku
na zdrowiu

1.Uszkodzenia głowy

1-15
20
30
5-10
7
10-25
5-15
100
100
70
80
40
90 80
80 70
40 30
30
100
80
30
80
60
30
100
70
50
30
100
70
30
5-20
5-10
80
70
40
20
60
30
5-15
10-30
3
1-15
10-20
10-20
10-50
5-15
10-20

2.Uszkodzenia twarzy.

1-10
10-30
30-60
1-10
5-20
10-25
5
30
1
1
13-30
40
50
10-30
25-40
3
5-15
15-40
50

3.Uszkodzenia narządu wzroku

Ostrość wzroku oka prawego

Ostrość wzroku oka lewego

38
15
30
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
60
30
25
10
40
25
40
10
15
35
50-100
Tak
10

4.Uszkodzenia narządu słuchu.

Ucho prawe

Ucho lewe

5
5-10
15
25
Tak
Tak
5
10
5-15
10-20
Tak
Tak
20-50
30-60
25-40
60

5.Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku

10
10-30
35-50
60
20-60
10-30
50
80
10-30

6.Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa.

10-30
15
25
10
15-25
10
20
10
20-40
40-80
10
30
40-90
20-40

7.Uszkodzenie brzucha i ich następstwa.

5-30
10
15-50
30-80
20-50
15
60
10-30
15
30
20-60

8.Uszkodzenia narządów moczopłciowych.

10-25
35
40-75
20
10-30
20-50
15
30
50
75
40
20
20
40
10
40
20
10
30

10.Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa.

10-40
50
5-15
15-20
10-20
25-40
3-10
10
100
70
40
100
70
30
40
10-30
5-20
5-10
10-25
5

11.Uszkodzenie miednicy

10-35
5-20
15-45
10-20
20-40
5-20

12.Łopatka

5
10-40 8-15
55 45

13.Obojczyk

5-25 5-20
25 20
5-25 5-20
5

14.Bark

5-30 5-25
25 20
25 30
25-40 20-35
20-35 1-30
40 35
5-15 5-10
5-35 5-25
75 70
80 70

15.Ramię

5-15 5-10
15-30 10-25
30-55 25-50
5-15 5-10
5-20 5-15
70 65
65 60
3 3

16.Staw łokciowy

5-15 5-10
15-30 10-25
30 25
35 30
50 45
30-45 25-40
10-30 5-25
5-20 5-15
15-30 10-25
5 5

17.Przedramię

5-15 5-10
15-25 10-20
5-15 3-10
15-35 10-30
30 25
20 15
40 35
5-15 5-15
55-65 50-60
55 60

18.Nadgarstek

5-10 3-8
10-20 8-15
20-30 15-25
15-30 10-25
25-45 20-40
1-10 1-10
55 50

19.Kciuk

5-10 3-8
10-20 8-15
5 3
10 8
15 10
20 15
30 25
3-10 1-8
10-20 8-15
20-30 15-25

20.Palec wskazujący

5 3
7 5
8 5
12 10
17 15
23 20
3-8 1-5
8-12 5
17 15

21.Biodro

2.5 2
1 1
12 8
2 1.5
4 3
7 5

22.Biodro

85
5-25
20-35
15-30
5-20
15-30
30-40
40-60

23.Udo

5-15
15-30
30-40
40-60
5-20
5-30
5-30
10-65
50-70

24.Kolano

30
1
1
1
1
1-20
65

25.Podudzie

5-15
15-25
25-50
3
5-20
60
40-55

26.Stawy skokowe, stopa

5-15
15-25
25-40
10-20
20-40
5-15
15-30
40
5-10
15-30
5-15
3-10
10-20
1-10
1-15
50
40
35
20-30

27.Palce stopy

5
7
10-20
2
5-10
3-5
1-5

28.Porażenie lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych.

5-15
5-15 5-10
15-25 10-20
10-25 5-20
15-45 5-35
10-30 5-25
5-25 5-15
5-15 1-10
5-15 1-10
5-25 5-15
10-30 5-20
15-25 10-20
25-45 20-40
1-15
5-15
10-30
10-20
5-25
20-60
10-40
10-20
40-70
1-10
30 50

29.Choroby zawodowe.

0-100
20-44
45-79
80-100
100
20-44
45-79
80-100
100
20-100
20-25
26-44
45-79
5-44
0-100
20-60

Uwaga: Procent określa się w zależności od stopnia zaawansowania choroby.

0-44
20-79
20-100
45-100
20-79
0-100
0-20
20-40
40-100
Od % do %

Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Uwaga!

Powyższy schemat służy jedynie do wyliczenia potencjalnego uszczerbku na zdrowiu, poprzez zaznaczenie na schemacie poszczególnych urazów.
W przypadku kilku różnych urazów, wartości z poszczególnych zaznaczeń sumują się i pokazują łączny uszczerbek na zdrowiu.

Ważne!
Powyższy schemat służy tylko do obrazowego wyliczenia uszczerbku na zdrowiu.
Wartości procentowe zawarte w schemacie są podane na podstawie poniższego rozporządzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku, oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

OCENA PROCENTOWA STAŁEGO LUB DŁUGOTRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2002 r.)

Wyliczenie uszczerbku Pobierz

Nowa ilustracja Wybierz

Europejskie
Centrum
Pomocy
Poszkodowanym

współpracuje z najlepszymi.

Szukasz stabilnego
i dobrze płatnego
miejsca pracy?

Zgłoś się do nas

Poznaj nas

Miałeś wypadek?

Zgłoś się do nas!

infolinia

801 000 128 *

516 098 023 *

* opłata według stawek własnych operatora

Przejdź do formularza

Chcę uzyskać odszkodowanie

Zamów BEZPŁATNĄ rozmowę!
left plus
right pluss
CAPTCHA Image refresh icon
Zamawiam rozmowę
Solidna firma
Portale społecznościowe
Dane firmy
ico

Nazwa:
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o.

ico

Siedziba:
ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa

Oddział:
ul. Słoneczna 2, 27-200 Starachowice

ico

Infolinia:
801 000 128

ico

Tel./fax:
22 828 39 45

ico

Tel. kom:
516 098 023

ico

E-mail:
biuro@ecpp.pl
kancelaria@ecpp.pl

ico

KRS: 0000266592
NIP: 661-229-38-93
REGON: 260103721

ico

Kapitał zakładowy:
200.000 PLN w całości opłacony gotówką

Oprogramowanie: Black Wolf CMS

ggZadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij