dotyczy: WYNIK PROWADZENIA SPRAWY NA ETAPIE SĄDOWYM 40% WIĘCEJ NIŻ W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM
OPIS SPRAWY: W dniu 13.05.2008r. w miejscowości X kierujący samochodem osobowym marki Volvo potrącił poprzedzającą go kierującą rowerem p. Henrykę, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała:
– otwarte złamanie kości piszczelowej lewej,
– złamanie górnej gałęzi kości kulszowej prawej,
– złamanie kości łonowej prawej,
– złamanie piramidy kości skroniowej prawej,
-uraz głowy z krwawieniem śródczaszkowym
 
 
ETAP PRZEDSĄDOWY:
W sprawie w dniu 13.10.2008 r. złożyliśmy roszczenia łączne na kwotę 100.496,51 zł,  od Towarzystwa Ubezpieczeń uzyskaliśmy do wypłaty kwotę 51.812,53 zł. (50% roszczenia)
Pierwsza wypłata w kwocie 1.000,00 zł w styczniu 2009 r. , następna kwota 19.000,00 zł w czerwcu 2009 r. , po interwencjach kolejna dopłata w czerwcu 2009 r. w kwocie 31.812,53 zł.
 
ETAP SĄDOWY:
W dniu 17.04.2013 r. został sporządzony pozew do sądu na kwotę 50.000 zł . W dniu 25.07.2013 r. zarejestrowaliśmy wpływ podpisanej ugody na kwotę 20.000,00 zł do dopłaty .
ŁĄCZNIE UZYSKALIŚMY ODSZKODOWANIE 71 812,53 zł .
 
PODSUMOWUJĄC:
Na etapie przedsądowym Towarzystwo Ubezpieczeń uznało do wypłaty ok. 50% roszczeń, inicjatywa ECPP mobilizująca do dalszego działania na etapie sądowym spowodowała dopłatę ok. 40% wyższą niż na etapie przedsądowym.
Poszkodowany powinien korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika ECPP – Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o., który otrzymuje wynagrodzenie za świadczone usługi tylko i wyłącznie, jak uzyska odszkodowanie, wówczas jest zaangażowane w uzyskanie jak najwyższego wyniku.
 
 
Z poważaniem
 
Dyrektor Zarządzający
Beata Karwacka
Przetłumacz