dotyczy: WYNIK PROWADZENIA SPRAWY NA ETAPIE SĄDOWYM 600% WIĘCEJ NIŻ W POSTĘPOWANIU PRZEDSĄDOWYM
Informujemy o wynikach prowadzonej sprawy po postępowaniu sądowym, po zawarciu ugody.
 
OPIS SPRAWY:
W dniu 19.11.2009 r. w miejscowości X na skrzyżowaniu ul. X i Y naruszone zostały nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ten sposób, że kierujący samochodem osobowym marki Opel Astra o nr rej. X, podczas włączania się do ruchu z drogi gruntowej na drogę twardą nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu prawidłowo rowerzyście p. Emilowi, co doprowadziło do zderzenia, w wyniku czego nieumyślnie spowodował obrażenia ciała p. Emila w postaci :
– złamania trzonu kości udowej prawej,
– rany tłuczonej czoła
– oraz urazu głowy z utratą przytomności,
skutkujących rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni.
 
ETAP PRZEDSĄDOWY:
W sprawie w dniu 10.02.2010 r. złożyliśmy roszczenia łączne na kwotę 70.364,20 zł, uzyskaliśmy kwotę 8.234,20 zł.
 
ETAP SĄDOWY:
W dniu 06.05.2013 r. złożyliśmy pozew do sądu na kwotę 62 000 zł z racji braku uznania roszczeń na etapie przedsądowym. W dniu 04.07.2013 r. podpisaliśmy po negocjacjach  za zgodą poszkodowanego ugodę na kwotę 44.000,00 zł plus zwrot kosztów postępowania w kwocie 2.400,00 zł, łącznie 46.400,00 zł.
ŁĄCZNIE UZYSKALIŚMY 52.234,20 zł + zwrot kosztów 2.400,00 zł.
 
PODSUMOWUJĄC:
Na etapie przedsądowym Towarzystwo Ubezpieczeń uznało ok. 10% roszczeń do wypłaty , dopiero inicjatywa ECPP mobilizująca klienta do dalszego działania na etapie sądowym spowodowała dopłatę ok. 600% wyższą niż na etapie przedsądowym.
Poszkodowany powinien korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym Sp. z o.o., który otrzymuje wynagrodzenie za świadczone usługi tylko i wyłącznie, jak uzyska odszkodowanie, wówczas jest zaangażowane w uzyskanie wyniku.
 
Czy warto przekazać sprawę do prowadzenia takiej firmie ?
 
Odpowiedź nasuwa się sama – TAK
 
 
Z poważaniem
 
Dyrektor Zarządzajacy
Beata Karwacka
Przetłumacz