Opis zdarzenia:

W dniu, 14 lipca 2013 r., w Hrubieszowie, kolizja samochodu osobowego marki Skoda Fabia, z motocyklistą, Piotrem M., który doznał obrażeń ciała i stracił przytomność, następnie z miejsca zdarzenia karetką został przewieziony do Szpitala w którym przebywał  21 dni.
 
Sprawa za pośrednictwem przedstawiciela Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym , który podpisał z panem Piotrem stosowne dokumenty oraz był jego doradcą z Naszego ramienia w sierpniu 2013 r trafiła do ECPP.
 
Poniżej , krótki scenariusz prowadzenia sprawy przez Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym na etapie przedsądowym i sądowym.
 
 
2013-08-19: Podpisanie dokumentów z panem Piotrem przez przedstawiciela ECPP,
 
2013-10-01: zawiadomienie o wypadku oraz zgłoszenie roszczenia do TU w wysokości:
z tytułu o zadośćuczynienie za obrażenia cielesne,              50,000.00 zł.
o zwrot wartości zniszczonych rzeczy,                                            1,050.00 zł.
 
2013-11-22:  w zwiazku z leczeniem pana Piotra i roszczenie zostało zwiększone o zwrot udokumentowanych kosztów leczenia:
leczenia,                                                                        240.00 zł.
dojazdów do placówek medycznych,              506.86 zł.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym zgłosiło roszczenia na sumę 51.796.85 zł
 
Na etapie przedsądowym Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało dla pana Piotra w dniu 2014-10-23: świadczenia:
z tytułu o zadośćuczynienia,                             15,000.00 zł.
zwrot wartości zniszczonych rzeczy,                  200.00 zł.
z tytułu kosztów leczenia i dojazdów,                  650.00 zł.
 
Razem: roszczenia uzyskane: 15, 850.00 zł.
 
 
Tak więc na etapie przedsądowym Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym uzyskało 32% z wysokości roszczenia.
 
Następnie na wniosek ECPP pan Piotr zdecydował się na postępowanie sądowe i poprosił o zaliczkowanie kosztów jego prowadzenia przez ECPP , gdyż sam nie posiadał środków.
 
Postępowanie sądowe miało miejsce w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
 
2013-12-02: skierowano pozew do Sądu w Hrubieszowie przeciwko PZU   składający się z poniższych składników:
z tytułu zadośćuczynienia:                                                          35,000.00 zł.
odszkodowanie za zniszczone rzeczy:                                         850.00 zł.
o zwrot kosztów leczenia:                                                                  240.00 zł.
o zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych:         506.85 zł.
o zwrot kosztów za opiekę                                                              2,280.00 zł.
                                         
Razem:    38,876.85 zł.
 
 
Powołani przez Sąd na wniosek Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym biegli sądowi  ; ortopeda i neurolog przyznali w sumie 11% uszczerbku na zdrowiu,
W trakcie postępowania sądowego odbyły się 3 rozprawy w poniższych terminach:
 
2014-05-12
2014-12-18
2015-06-30
 
W dniu 2015-07-14 wyrokiem Sądu Rejonowego w Hrubieszowie I Wydział Cywilny Mecenas reprezentujący Klienta z ramienia Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym  uzyskał dla Naszego Klienta Piotra M świadczenie w wysokości:18,561.88 zł.
 
Powyższe świadczenie obejmowało:  
15,000.00 zł. zadośćuczynienie,
476.33 zł. odsetki,
2,520.00 zł. odszkodowanie,
565.15 zł. zwrot kosztów procesu.
 
Jak widać wysokość zasądzonych świadczeń to około 50% wartości pozwu pozwu.
 
 
Podsumowując:
Pan Piotr z ramienia prowadzonej przez Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym sprawy uzyskał w sumie na 34,411,88 zł.
 
Jak widać z opisanego powyżej przypadku gwarancję uzyskania należnych świadczeń daje pełne postępowanie likwidacyjne czyli prowadzenie sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika jakim jest Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym na etapie przedsądowym i sądowym.
Przetłumacz