Krótki przebieg zdarzenia:

2009-11-18; Emilia W. (71 lat), dalej EW, przechodząc przez jezdnię w miejscu nieoznakowanym  została potrącona przez samochód kierowany przez Łukasza K .  Sąd Rejonowy w Jarosławiu uznał winę kierowcy jako sprawcy wypadku ale też uznał ,że pani Emilia  przyczyniła się do wypadku, przechodząc w miejscu nieoznakowanym.
 
Pani Emilia na skutek wypadku doznała następujących obrażeń ciała: stłuczenie głowy, wstrząśnienie mózgu, rany w okolicy skroniowej lewej, rany podudzia lewego, rany prawego uda, oraz podgłowowego złamania kości strzałkowej prawej i kłykcia kości piszczelowej prawej. Obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na czas dłuższy niż siedem dni.
 
Na etapie przedsądowym Pani Emilia samodzielnie  zgłosiła zdarzenie do TUW z roszczeniem z tytułu doznanego uszczerbku, otrzymując świadczenia z tytułu odszkodowania kwotę 16,000.00 zł., jednocześnie stwierdzając iż Pani Emilia swoim postępowaniem przyczyniła się w 20% do zaistniałych obrażeń co obniżyło kwotę odszkodowania do 12,800.00 zł.
 
TUW uznało, że ta suma jest wystarczająca i odmówiło pani Emilii dalszych wypłata na etapie przedsądowym.
 
Pani Emilia za pośrednictwem przedstawiciela ECPP zgłosiła się o pomoc w uzyskaniu dalszych świadczeń, gdyż sumę uzyskaną od TU uznała za zbyt małą a sama nie miała już żadnych szans na uzyskanie dobrowolnej wypłaty od TU.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym podzieliło zdanie Pani Emilii i skierowało pozew do Sądu.
 
Krótki opis:
W dniu 2013-11-30 Mecenas na wniosek ECPP złożył pozew do Sądu Rejonowego na podstawie art. 445 §1k.c. –
o kwotę na rzecz EW, z tytułu o zadośćuczynienia;                      30,000.00 zł
 
wraz z odsetkami ustawowymi od dnia zdarzenia;
wraz z odsetkami ustawowymi, począwszy od dnia następnego
z tytułu zwrotu kosztów opieki                                                         8,273.00 zł
 
wraz z odsetkami ustawowymi począwszy od dnia następnego
 
Razem: 38,273.00 zł
 
 
Odbyły się dwie rozprawy w terminach 08.05.2015 i 26.11.2015 po czym w dniu 09.12.2015 zapadł wyrok Sądu Rejonowego w którym na rzecz pani Emilii zasądził:
z art. 445 §1k.c. z odsetkami – od 2010-12-20 do dnia zapłaty – kwotę:        20,000.00 zł
z art. 444 §1k.c. z odsetkami – od 2013-03-27 do dnia zapłaty – kwotę:            3,682.14 zł
z tyt., zwroty części kosztów sądowych – kwotę:                                                            246.05 zł
z tyt., zwroty części kosztów zastępstwa procesowego – kwotę:                            918.46 zł
 
Razem: 24,846.65 zł
 
Towarzystwo wniosło Apelacje od wyroku, która została w całości odrzucona.
 
 
Krótkie Podsumowanie:
Roszczenia Powódki EW:      16,000.00 zł
Wyplata Pozwanego TUW:   12,500.00 zł
 
Pani Emilia uzyskała samodzielnie 16.000 zł pomniejszone o  20% przyczynienia = 12.500 zł
 
Za pośrednictwem Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym, które prowadziło w imieniu pani Emilii postępowanie sądowe:
Pozew:  38.273,00 zł
Wyrok : 24.846,65 zł
 
Jak widać z powyższego przykładu etap sądowy jest niezbędny w tego typu zdarzeniach.
 
Sam poszkodowany nie jest w stanie uzyskać należnych mu świadczeń i z racji kosztów postępowania sądowego , które w tym przypadku w pełni zaliczkowało Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym , jak też z racji braku wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu sprawy.
 
Na szczęście jest Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym ,które zawsze uzyskuje godne i najwyższe z możliwych świadczenia dla swoich Klientów.
Przetłumacz