UTRATA ZĘBÓW, A WSTAWIENIE IMPLANTÓW 19 LAT PO WYPADKU DROGOWYM

Z OC sprawcy po wypadku Osoby Poszkodowane mają prawo do wypłaty sumy z góry potrzebnej na koszty leczenia, jak np. na wstawienie implantów po urazie szczęki i utracie zębów. 
 
Towarzystwa Ubezpieczeń /TU/:
 
– powinny bez zbędnej zwłoki wypłacać z góry koszty leczenia, które są uzasadnione, a które poszkodowany musi zapłacić za leczenie, 
 
– nie powinny żądać potwierdzenia poniesienia kosztu przez poszkodowanego, 
 
– jest od tego, aby natychmiast po wypadku naprawiać szkodę, a nie ją utrzymywać lub pogłębiać poprzez brak właściwego działania.
 
Większość poszkodowanych oraz pełnomocników osób poszkodowanych nie wykorzystuje tej możliwości kierowania roszczeń do TU, dlatego też zapraszamy do korzystania z naszych usług. 
 
Przetłumacz