10 marca 2009 r. w Działdowie Paweł Ż. kierując swoim Audi 80 nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu dla pieszych ponad 70-letniemu panu R., który wyniku potracenia upadł na jezdnię i doznał szeregu obrażeń ciała, takich jak: złamanie miednicy ze zwichnięciem stawu biodrowego, wstrząsu pourazowego i krwotocznego, krwiaków. Został odwieziony przez pogotowie do szpitala, gdzie po operacji zapadł w śpiączkę farmakologiczną. Niestety obrażenia, jakie odniósł pan R. w wypadku, mimo pomocy lekarskiej doprowadziły do jego śmierci w dniu 9.04.2009 r.
 
W takich przypadkach nieszczęście dotyka także rodzinę zmarłego. Wdowa, pani R. pozostała sama z trojgiem dzieci, w tym jedno z nich było niepełnosprawne. Cała rodzina, poza cierpieniem, depresją musiała uporać się z pogorszającymi się warunkami życia. Ich cały miesięczny dochód przekraczał nieco 2000 zł.
 
W listopadzie 2009 r. pani R. zawarła umowę z Europejskim Centrum Pomocy Poszkodowanym (ECPP) w sprawie pomocy w dochodzeniu należnego odszkodowania. Nasza firma niezwłocznie wystąpiła z żądaniem do właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego (TU), domagając się wypłaty: 30 000 zł z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby najbliższej, 100 000 zł zadośćuczynienia za krzywdę oraz kwotę 6 250 zł, jako zwrotu za koszty pogrzebu. W marcu 2010 r. TU przyznało poszkodowanej pani R. odszkodowanie w łącznej kwocie 41 250 zł. Była to kwota o wiele niższa od tej o jaką wnioskowano do TU. Mimo odwołań, towarzystwo ubezpieczeniowe przez kilka miesięcy podtrzymywało swoją decyzje, nie uwzględniało argumentów wnoszonych przez ECPP za zwiększeniem świadczenia. W takiej sytuacji 11.03.2014 r. sprawa został skierowana na drogę sądową, w której zażądano od TU 65 000 zł, jako zadośćuczynienie za śmierć męża pani R. oraz 15 000 zł z powodu znacznego pogorszenia warunków życia po śmierci męża.
 
Sprawa była na wokandzie sądowej, gdy pani R. zgodziła sie na zawarcie ugody. 19.09.2014 r. towarzystwo ubezpieczeniowe przyznało dodatkową wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 58 850 zł. Dzięki współpracy z ECPP pani R. uzyskała odszkodowanie na łączną kwotę ponad 100 000 zł. Było to ponad 100 % więcej niż TU zgodziło się wypłacić na początku. Bez profesjonalnego wsparcia ECPP byłoby to niemożliwe.
Przetłumacz