Opis zdarzenia:

W dniu 26 października 2008 roku, prowadząca pojazd osobowy Katarzyna K., nieumyślnie łamiąc zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr. 969 w Janowsku w kierunku Starego Sącza, nie dostosowała techniki jazdy na łuku drogi i nieprawidłowo zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdem poprawnie poruszającym się, po przeciwnym pasie ruchu. Skutkiem tego doprowadziła do wypadku, którego konsekwencją była śmierć na miejscu kierowcy Franciszka, a żona, która była pasażerką, doznała wielonarządowego urazu ciałą skutkującego realnym zagrożeniem życia.
 
W związku z tak tragicznym wypadkiem Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym otoczyło opieką całą rodzinę oraz podjęło się reprezentacji całej rodziny z tytułu zgonu męża i ojca oraz z tytułu ciężkich obrażeń jego żony pani Marii. W tym przypadku opis dotyczy uzyskanych świadczeń po śmierci męża. Pani Maria z tytułu uszczerbku, którego doznała w trakcie wypadku w którym zginął jej mąż otrzymała oddzielne świadczenia, także zgłoszone przez ECPP. Warto też nadmienić, że wszystkie osoby z rodziny reprezentowane przez Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym otrzymały wysokie świadczenia.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym wystąpiło z roszczeniami z tytułu:
– z artykułu 445 §1k.c. z tytułu o zadośćuczynienie w wysokości:               100,000.00 zł
– z artykułu 444 §1k.c. z tytułu o odszkodowanie w wysokości:                      50,000.00 zł
 
Suma zgłoszonych roszczeń: 150,000.00 zł
 
Jak w takich sytuacjach postępuje TU?  A w tym wypadku Allianz?
 
Uznaje swoją odpowiedzialność co do zasady ale nigdy co do kwoty i w przypadku pani Marii było dokładnie tak samo.
 
W swojej decyzji z dnia 16.12.2009 TU przyznało świadczenia:
– z artykułu 445 §1k.c. z tytułu o zadośćuczynienie w wysokości: 20,000.00 zł
 
Suma wypłaconych roszczeń w postępowaniu przedsądowym: 45,000.00 zł
 
Tak więc na etapie postępowania przedsądowego gdzie TU dobrowolnie wypłaca świadczenia Allianz wypłacił:
Roszczenia pani Marii reprezentowanej przez ECPP         150.000 zł
Wypłacone świadczenia przez Allianz                                        45.000 zł
Różnica                                                                                                        105.000 zł
 
Gołym okiem widać , że wypłata to 30% roszczenia.
Z przykrością trzeba stwierdzić , że taką politykę prowadzą TU na etapie postępowania przedsądowego. Wypłacić jak najmniej i zniechęcić do dalszego postępowania , już przed sądem.
 
Jednak w tym wypadku, jak też dla pozostałych członków rodziny mecenasi Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym wystąpili z pozwami do Sądu.
 
W przypadku pani Marii w Sądzie Okręgowym I Wydziale Cywilnym w Nowym Sączu,. Mecenas, który z ramienia ECPP został przydzielony do prowadzenia sprawy wystosował pozew w którym zgłosił następujące roszczenia:
z art. 446 §4k.c. w zw. z art. 24§ 1k.c.,zadośćuczynienie w wysokości:    80,000.00 zł
z art. 446 §3k.c. z tytułu o odszkodowanie w wysokości:                                 25,000.00 wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 września 2009 roku
 
Suma zgłoszonych roszczeń w pozwie do Sądu :                                                105,000.00 zł
 
Jak widać pozew opiewał dokładnie na sumę, której w postępowaniu przedsądowym nie wypłacił Allianz.
 
W związku z tym, że Sąd nie zwolnił pani Marii z kosztów wpisu sądowego  ECPP zaliczkowało to postępowanie z własnych środków:
Powyższa sprawa toczyła się w trzech terminach, przy czym pani Maria obecna była tylko na pierwszym gdzie została przesłuchana przez Sąd oraz strony postępowania, na pozostałych terminach nie była obecna , gdyż nie było takiej potrzeby jak w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik a takim jest Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym.
W wyniku prowadzonego postępowania Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  zasądził na rzecz powódki:
 
– z art. 446 §4k.c. w zw. z art. 24§ 1k.c. zadośćuczynienie w wysokości:  80,000.00 zł
– z art. 446 §3k.c. z tytułu o odszkodowanie w wysokości:                              25,000.00 zł
– wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 4 września 2009 roku:                       5,317.00 zł
 
 Suma uzyskana przez ECPP dla pani Marii w postępowaniu Sądowym:    110,317.00 zł
 
Tak więc uzyskaliśmy 100% tego co było w pozwie oraz odsetki.
Warto było iść do Sądu i niestety jest to konieczność dla osób, które straciły bliskich w wypadkach.
Jeżeli chce się uzyskać godne świadczenia to tylko poprzez drogę sądową mając za pełnomocnika Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym.
 
Dział Prawny ECPP
Przetłumacz