Biuro czynne: Pon - Pt w godz. 10.00 - 18.00
ul. Trylogii 24, 01-982 Warszawa

OBRAŻENIA GŁOWY

Uszkodzenia głowy

 
1-15%
20%
30%
 
5-10%

a) o średnicy poniżej 2,5 cm 7%
10-25%

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), należy osobno ocenia stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1.

5-15 %
 
a) porażenie połowicze utrwalone 100%
100%
70%
80%
40%
 
a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich 100%
80%
30%
 
a) zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie 80%
60%
30%
 
a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi, uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę 100%
70%
50%
30%

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany eeg., dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.

a) ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) 100%
b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi 70%
 

Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmian w zapisie eeg. i w obrazie odmownym mózgu.

 
 
a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją 80%
 
a) znacznie upośledzające czynność ustroju 60%
 
a) nerwu okoruchowego w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia 5-15%
b) nerwu okoruchowego w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia 10-30%
 
 

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić według poz. 48

 
 
Przetłumacz