Opis zdarzenia:

W dniu, 13 maja 2013 r., na drodze krajowej relacji Poświętne – Brzozowo Muzyły, kierujący samochodem osobowym, nie dostosował prędkości pojazdu do warunków drogowych i tracąc kontrolę nad pojazdem  zjechał z drogi, i obracając pojazd – siłą bezwładności, kilkukrotnie wokół osi – spowodował wypadek, w którym poszkodowaną w zdarzeniu została Beata M. która była pasażerką samochodu i jechała bez zapiętych pasów natomiast kierowca był nietrzeźwy o czym pani Beata wiedziała.
 
Poszkodowana, pani Beata, na skutek wypadku doznała następujących obrażeń ciała: uraz głowy, wstrząs mózgu, uraz kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, uraz miednicy, oraz prawego uda.
 
Mimo takich okoliczności zdarzenia Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym zdecydowało się w imieniu pani Izabeli wystąpić w dniu 31.05.2012  z roszczeniami na sumę:
zadośćuczynienie:               20,000.00 zł.   
koszty leczenia:                               197.17 zł.
 
Razem: 20,197.17 zł
 
W dniu 2012-07-05: ubezpieczyciel wypłacił 500 zł z tytułem o zadośćuczynienia oraz 39.46 zł z tytułu o odszkodowanie.
 
Wysokość wypłaconych przez ubezpieczyciela świadczeń oparta została o przyczynieniem się kierowcy i pasażerki do zdarzenia, i uzasadnione zostało – winą  obopólną w 80% – następującymi słowami (cytat) „namawianie nie trzeźwego kierowcę do kierowania pojazdem i do jazdy po alkoholu, podróżowanie bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.” (koniec cytatu)
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowany nie zgodziło się z tą argumentacją gdyż w ocenie ECPP ofiara wypadku, która doznała obrażeń  nie może być winna więcej niż prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne  sprawca wypadku i zleciło mecenasowi wystąpienie z pozwem do Sądu.
 
W dniu 2013-10-01pozew na sumę 19,500.00 zł.został skierowany do Sądu Rejonowego Warszawa – Mokotów.
 
W trakcie postępowania TU nie było zainteresowane podpisaniem ugody tak więc na wniosek ECPP Sąd powołał biegłego do oceny stanu zdrowia Pani Beaty jak też przesłuchał samą panią Beatę a następnie w dniu 2015-12-04: zasądził na rzecz Powódki kwotę 7,000.00 zł.
 
Sąd uzasadniając wyrok przyjął 50% przyczynienia się Powódki do zdarzenia z 2012-05-13, uzasadniając, iż świadomie podróżowała z osobą pod wpływem alkoholu i bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.
 
ECPP jak też Pani Beata mając na uwadze okoliczności wypadku (alkohol i brak pasów) uznali wyrok za satysfakcjonujący i postanowili nie wnosić apelacji.
 
Warto dodać że w Sądzie ECPP uzyskało środki 1400% wyższe niż te które TU wypłaciło dobrowolnie.
 
Ponadto ECPP uzyskało zmniejszenie przyczynienia z 80% na 50%.
 
Jednym słowem  postępowanie sądowe daje gwarancję uzyskania realnych świadczeń ale tylko kiedy Pełnomocnik jest profesjonalistą.
 
Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym takim profesjonalistą jest i w sprawie w której żaden inny pełnomocnik nie chciał się podjąć reprezentacji uzyskało dla Pani Beaty korzystny wyrok.
Przetłumacz