10 LECIE ECPP – NA PROMIE DO SZWECJI

W dniach 23-24 lipca 2016 r. Europejskie Centrum Pomocy Poszkodowanym sp. z o.o. obchodziło swój kolejny jubileusz – 10 rocznicę powstania. Jubileusz odbywał się w dość nietypowym miejscu, gdyż na promie Stena Line w rejsie po Morzu Bałtyckim do Szwecji.
Zarząd firmy zaprosił do udziału w rocznicy swoich pracowników, prawników, mecenasów, przedstawicieli, partnerów oraz niektórych klientów, m.in.  
 
– Poszkodowany Jacek, który uległ wypadkowi samochodowemu w dniu 18.02.2009 r., w wyniku którego do końca życia będzie niepełnosprawny. Podczas rejsu towarzyszyli mu rodzice. Dzięki pomocy ECPP Jacek może obecnie prowadzić godne życie. Rodzice Jacka zgłosili się do ECPP po odmowach zapłaty z TU po bezskutecznym, samodzielnym dochodzeniem swoich praw. Efekt był natychmiastowy, ECPP uzyskało 1,4 mln złotych.
 
– Podobnie wyglądała sprawa Kamila, który jako 10-letni chłopiec podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód osobowy w dniu 17.10.1998 r.. Dopiero po 15 latach, gdy sprawa trafiła do ECPP udało się wywalczyć znaczące odszkodowanie, dopłatę blisko 2 mln złotych oraz rentę płatną co miesiąc z towarzystwa ubezpieczeń ponad 7 000,00 zł.
 
ECPP od momentu powstania pomogło już tysiącom osób poszkodowanych  w wypadkach i ich rodzinom w uzyskaniu wysokich zadośćuczynień,  odszkodowań i rent.
 
Jubileusz stał się okazją do podsumowania osiągnięć najlepszych pracowników i współpracowników firmy. 
 
Z usług Europejskiego Centrum Pomocy Poszkodowanym może skorzystać każda osoba poszkodowana w wypadku, a także jej najbliżsi krewni. Można dochodzić swoich praw nawet po wielu latach od zdarzenia.
 
Zapraszamy do obejrzenia relacji w Telewizji 
https://www.tv.starachowice.pl/wiadom…
 
Przetłumacz